SZABADKÉZIRAJZ-OKTATÁS

 

A szabadkézi rajz alapja minden képző- és iparművészetnek, tervező és alkotó munkának. Még akkor is igaz ez, ha számítógép segítségével készítjük el alkotásunk. Miért? A rajzolás készség, ami fejleszthető, de nem pusztán kézügyesség. A rajzolás elméleti tudás is. Megtanuljuk látni általa a teret, a tömeget, a fényt, a színeket. Tisztába kerülünk a perspektívával, az anatómiával, a színtannal, kinek milyen mélységig van rá szüksége. A folyamat részeként elsajátítunk különböző képalkotási technikákat, kompozíciós szabályokat, megismerjük elismert művészek alkotásait, és kialakulhat saját tervezői gondolkodásmódunk is.  Mindezek birtokában könnyedén papírra vethetjük elképzeléseinket, ötleteinket, de ami sokkal fontosabb: egy új világ tárul fel szemünk előtt. S ez által mi is még többek leszünk. Új látásmód. Új világkép. Új lehetőségek. Új megoldások.

"A rajzolás mindenfajta ábrázolás lelke és forrása..." (Michelangelo)

gallery/eszter szeme
gallery/sára tárgyai
gallery/önarckép

SZABADKÉZIRAJZ-OKTATÁS      FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ     PORTFÓLIÓ ÖSSZEÁLLÍTÁS
ALKALMASSÁGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS     KREATIVITÁS FEJLESZTÉS     TANÁCSADÁS
ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS     MAGÁNÓRÁK    MINI CSOPORTOS FOGLALKOZÁSOK

gallery/rajztábor
gallery/térkép